} }

LATIHAN TAHUN 5

Rantai Makanan dan Siratan Makanan

Lembaran Kerja

1.
Antara aktiviti berikut, yang manakah tidak menjejaskan keseimbangan ekosistem?

A
Pemeliharaan hutan simpan.

B
Penebangan hutan untuk tapak industri.

C
Pengaliran baja kimia ke dalam sungai.

D
Pembuangan sampah ke dalam laut.
2.
Antara berikut, yang manakah mungkin menyebabkan keseimbangan alam akan terganggu?

A
Kematian organisma

B
Interaksi pemangsa-mangsa

C
Jangkitan penyakit pada organisma

D
Kehilangan salah satu komponen dalam ekosistem yang seimbang
3.
Merujuk kepada rantai makana di atas,antara perkara berikut, yang manakah akan terjadi jika populasi beluncas berkurangan?
IPenambahan populasi kobis.
IIKatak berhijrah ke habitat lain.
IIIUlar bersaing antara satu sama lain dengan lebih pesat.

A
I dan II

B
II dan III

C
I dan III

D
I, II dan III
4.
Antara penyataan-penyataan berikut, yang manakah benar tentang Rajah 3 di atas ?
Iadalah tumbuh-tumbuhan.
IIadalah haiwan herbivor.
IIIOrganisma bersaiz lebih kecil daripada S.
IVOrganisma adalah pengguna peringkat tertinggi.

A
I, II dan III

B
I, III dan IV

C
II, III dan IV

D
I, II, III dan IV
5.
Antara langkah-langkah  pemuliharaan organisma hidup di Malaysia  ialah
I
pembalakan terpilih di mana pokok matang sahaja ditebang.
IImengadakan hutan simpanan di mana tumbuhan dan haiwan dilindungi daripada manusia.
IIImengadakan pusat pembiakan  bagi haiwan yang hampir pupus.
IVmenggalakkan pihak swasta mengambil bahagian dalam kempen mengitar semula bahan-bahan buangan.

A
I, II dan III

B
I, III dan IV

C
II, III dan IV

D
I, II, III dan IV