} }

Wednesday, 7 December 2011

REFLEKSI KESELURUHAN:

PENGAJARAN GURU :
Secara keseluruhannya, tajuk yang dipilih banyak menggunakan bahan bantu mengajar seperti gambar kejadian gerhana bulan dan matahari. Dari bahan yang dugunakan ini dapat menarik minat murid dan murid dapat mengetahui keadaan sebenar apabila berlakunya gerhan bulan dan matahari dan mensyukuri keagungan Tuhan. Selain itu diselitkan juga nota – nota tentang gerhana dan juga video simulasi kejadian gerhana.

PEMBELAJARAN MURID :

Dengan menggunakan bahan bantu mengajar seperti gambar kejadian gerhana bulan dan matahari ini dapat menarik minat murid untuk melihat dan mengetahui keaadaan sebenar ketika berlakunya kejadian gerhanabulan dan matahari.Melalui video simulasi, murid dapat membuat perbandingan atau perbezaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan cara itu dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada kepada murid

No comments:

Post a Comment