} }

LATIHAN TAHUN 6


1
Antara kedudukan Matahari, Bumi dan Bulan yang berikut, manakah yang menunjukkan fenomena gerhana bulan?

A
 

B
 

C
 

D

2
Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang gerhana bulan?

I
Berlaku pada waktu malam sahaja.

II
Bumi berada antara Matahari dan Bulan.

III
Matahari, Bumi dan Bulan berkedudukan sebaris.

IV
Bulan berada dalam bayang-bayang Bumi.


A
I dan III sahaja

B
II dan IV sahaja

C
I, II dan III sahaja

D
I, II, III dan IV


 
3
Rajah 1 menunjukkan beberapa kedudukan Bulan. Pada kedudukan manakah gerhana bulan penuh berlaku?

A
P sahaja

B
R sahaja

C
Q dan S sahaja

D
Q, R dan S


 
4
Rajah 2 menunjukkan kedudukan Matahari, Bulan dan Bumi pada kedudukan sebaris. Hal ini menyebabkan berlakunya fenomena

A
gerhana bulan.

B
gerhana matahari.

C
bulan purnama.

D
fasa-fasa bulan.


 
5
Rajah 3 menunjukkan suatu pemandangan yang dapat dilihat ketika fenomena gerhana matahari. Apakah objek hitam yang kelihatan pada rajah itu?

A
Matahari

B
Bulan

C
Bumi

D
Bayang-bayang Bulan

6
Antara penyataan berikut, yang manakah adalah benar tentang gerhana matahari?

I
Langit menjadi gelap.

II
Bayang-bayang Bumi jatuh pada Bulan.

III
Bulan menghalang cahaya matahari.

IV
Bumi berada di antara Bulan dan Matahari.


A
I dan II sahaja

B
II dan IV sahaja

C
I, II dan III sahaja

D
I, III dan IV sahaja


 
7
Rajah 4 menunjukkan kejadian gerhana matahari. Kawasan manakah pada Bumi yang akan mengalami kegelapan seperti waktu malam?

A
P

B
Q

C
R

D
S

8
Antara berikut manakah yang tidak benar tentang gerhana matahari?

A
berlaku pada siang sahaja

B
sebahagian bumi tidak menerima cahaya matahari

C
bulan berada dalam bayang-bayang Bumi

D
bulan berada antara Bumi dan Matahari